Facebook

Twitter

Google Plus

galerie
košík je prázdný
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Umělci v naší galerii... abecedně nahoře, dole podle oboru:

 

 

 

 

Demel Karel

Karel Demel IMG 0378

Foto Jaroslav Kučera

Narozen 28. února 1942, Praha. Grafik, malíř a ilustrátor.
1953 Soukromé hodiny hry na pozoun, příprava ke studiu na konzervatoři
1957-63 Studium na konzervatoři v Praze (tuba, kontrabas, později pozoun). Kresby do školního časopisu Hlas konzervatoře. První pochybnosti o budoucí kariéře hudebníka. Soustavné kreslení bez odborného vedení.
1963-65 Vojenská prezenční služba u posádkové hudby Milovice (první trombonista,kontrabas, zpěv). Počátek celoživotního přátelství s Jiřím Šerých.
1965 Neúspěšná přijímací zkouška na AVU, učitel hudby na LŠU, intenzivní návštěvy kurzů kreslení. Sňatek se Zdenkou Čejkovou.
1966 Neúspěšná zkouška na AVU, kurzy kreslení - Lidová akademie výtvarného umění.
1967 Neúspěšná zkouška na VŠUP
1968 Neúspěšná zkouška na VŠUP, konzultace s profesorem Janem Spurným. Po odvolání přijat jako mimořádný student do ateliéru Zdeňka Sklenáře. První pokusy o grafiku.
1970 Přestup do ateliéru ilustrace a plakátu, který převzal prof. Zdeněk Sklenář po zemřelém Jiřím Trnkovi. Výrazné působení asistenta Jiřího Anderleho. Zájem o poezii a hudbu jako o motivaci k výtvarné činnosti. Narození syna Dalibora.
1974 Ukončení studia diplomovou prací \"Šest básní o lásce\"
1975 První samostatná výstava v Galerii Borkowski (Hannover). Počátek spolupráce s Art Centrem a Lyrou Pragensis.
1976 Úsilí o řemeslnou dokonalost, fascinace starými rytinami.
1982 Automatická kresba, akvarely, pokusy o formální a obsahové uvolňování.
1983 Cyklus \"Divadlo\" - ovlivnění grafické techniky akvarelem
1986 Lept, akvatinta a kombinování technik
1992 Poitiers (Francie), studijní pobyt s mezinárodní účastí. Zájem o transpersonální psychologii a holotropní dýchání.
1993, 94 Studium v mezinárodním grafickém centru v Kasterlee (Belgie)
1995 Vedení kurzu grafiky v galerii Epreuve Artiste v Antverpách
1998 Účast na Mezinárodním malířském plenéru Pardubice

 

 

Tvorba je pro mne především kladení otázek. Vyhýbám se velkým proklamacím a manifestům. Pocituji příliš velký respekt před materiálem. První vryp do čisté, lesklé mědi vnímám velmi dramaticky. Pak se deska stále víc a víc poddává, až je pro mne obtížné vystihnout okamžik kdy přestat. Tím se dá hodně zkazit...

 Studia na konzervatoři a VŠUP u prof. Z. Sklenáře a J. Anderleho. Je členem SČUG Hollar. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů imaginativního realismu 70 . a 80. let. Jeho grafiky jsou převážně figurální a tematicky jsou určeny jeho vztahem k hudbě. Vytváří cykly mědirytin i jednotlivé grafické listy ,kde ztvárňuje hudební motivy, nálady a lidské city-především lásku. Mědirtyt provází tónovaným hlubotiskem. Věnuje se též kresbě a akvarelu. Ilustruje poezii a vytváří ex libris . Hraje na pozoun v kapele Grafičanka.Je nositelem mnoha cen za grafiku. Francouzská vláda jej jmenovala „Rytířem umění".