Jaroslav Kučera

jaroslav-kucera

Fotograf Jaroslav Kučera

Narodil se 19. prosince 1946 ve vesnici Ředhošť v okrese Litoměřice . Od roku 1962 do r.1966 studoval na Mělníku Střední průmyslovou školu stavební. V roce 1967 zahájil studium
na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, kde také bydlel ve strahovských kolejích. V tomtéž roce se aktivně zúčastnil protirežimních studentských demonstrací, které byly předzvěstí Pražského jara
1968. Na Strahovských kolejích se stal spoluzakladatelem Fotoklubu Strahov, z něhož vzešlo několik později známých fotografů ( Miroslav Machotka, Zdeněk Lhoták, Eva Hejdová )

V roce 1969 byl při fotografování 1. výročí okupace Československa sovětskou armádou zatčen, surově zbit a několik týdnů vězněn ve věznici na Pankráci a poté souzen jako kontrarevoluční živel.

V roce 1973 ukončil studium jako stavební inženýr, avšak ihned po státnicích se stal fotografem „na volné noze“.

V období normalizace fotografoval pro některé časopisy a státní podniky. Po převratu v roce 1989 stál u zrodu fotografické skupiny Signum a v r. 1996 se stal členem agentury Bilderberg Hamburg.